Coopertest

Konditionstestet som Kenneth H. Cooper utvecklade på 1960-talet går ut på att springa så långt man kan på 12 minuter. Coopertestet används för att få en uppskattning om en persons syreupptagningsförmåga.

Fördelar med Coopers test är att det är enkelt att utföra. Det ska göras på en platt bana som till exempel en friidrottsarena med löparbana eller en cykelbana utan varken uppförs- eller nerförsbackar. Distansen måste kunna mätas så en sportklocka med GPS eller en träningsapp i mobilen behövs.

VO2-max formel utifrån Cooper testresultat

Syreupptagningsförmåga kallas även för VO2-max och är ett värde som anger max antal liter syre per minut som kroppen kan nyttja.

Resultatet från ett Coopertest är den löpsträcka som tillryggalagts under de 12 aktiva minuterna. Från den sträckan ska man dra ifrån 504,9 och sedan dela det med 44,73. Formeln ser ut så här:

coopertest formel vo2 max

Tabell Coopertest 12 minuter

Här har vi gjort en tabell med uträkning av VO2-max för sträckresultat från 2200 meter till 3500 m. I sista kolumnen ser du även vilket löptempo det motsvarar.

Löpsträcka VO2-max Tempo
2200 m 37,9 5:27
2300 m 40,1 5:13
2400 m 42,4 5:00
2500 m 44,6 4:48
2600 m 46,8 4:37
2700 m 49,1 4:27
2800 m 51,3 4:17
2900 m 53,5 4:08
3000 m 55,8 4:00
3100 58,0 3:52
3200 60,3 3:45
3300 62,5 3:38
3400 64,7 3:32
3500 66,9 3:26

Vad som är bra och dåliga värden är beroende av vilket kön och vilken ålder testpersonen är i. Sådan tabeller med referensvärden finns för ungdomar, vuxna och äldre personer.

Räkna ut din syreupptagningsförmåga enligt Coopertestet

Om du vill räkna ut ditt resultat kan du i denna kalkylator snabbt se vilken uppskattad syreupptagningsformåga du har. Riktiga mätningar av syreupptag görs på fysiologiska testlab så detta är bara uppskattningar.

Coopertest jämförelsetabeller på resultat i meter

Män

Ålder Utmärkt Över Genomsnitt Under Dålig
20-29 >2800 2400-2800 2200-2399 1600-2199 <1600
30-39 >2700 2300-2700 1900-2299 1500-1999 <1500
40-49 >2500 2100-2500 1700-2099 1400-1699 <1400
50+ >2400 2000-2400 1600-1999 1300-1599 <1300

Kvinnor

Ålder Utmärkt Över Genomsnitt Under Dålig
20-29 >2700 2200-2700 1800-2199 1500-1799 <1500
30-39 >2500 2000-2500 1700-1999 1400-1699 <1400
40-49 >2300 1900-2300 1500-1899 1200-1499 <1200
50+ >2200 1700-2200 1400-1699 1100-1399 <1100

Ungdomar: Pojkar

Ålder Utmärkt Över Genomsnitt Under
11-12 2400-2650 1700-2400 1000-1700 <1000
12-13 2400-2700 1950-2400 1550-1950 <1550
13-14 2500-2850 2100-2500 1700-2100 <1700
14-15 2800-3050 2350-2800 1950-2350 <1950
15-16 2800-3100 2350-2800 1950-2350 <1950
16-17 2850-3110 2450-2850 2150-2450 <2150
17-18 2800-3120 2400-2800 2000-2400 <2000

Ungdomar: Tjejer

Ålder Utmärkt Över Genomsnitt Under
11-12 1950-2250 1500-1950 1000-1500 <1000
12-13 2050-2300 1700-2050 1300-1700 <1300
13-14 2100-2550 1650-2100 1250-1650 <1250
14-15 2150-2450 1750-2150 1350-1750 <1350
15-16 2300-2800 1800-2300 1600-1800 <1600
16-17 2300-2800 1800-2300 1400-1800 <1400
17-18 2150-2550 1750-2150 1350-1750 <1350

Kan man köra Coopertest på löpband?

Ja, absolut kan man det men tänk på att kompensera för frånvaron av luftmotstånd. Luftmotståndet har i tester visat sig kunna öka arbetsinsatsen som krävs med mellan 2-10% beroende på löphastighet. För att kompensera för detta på löpbandet bör man ställa lutningen på 1%. Absolut viktigast är ju att du har samma inställning vid alla dina coopertest på löpband.

Hur gör man Coopertest inomhus i en idrottshall?

Det är inte optimalt att testa löpningen inomhus i en idrottshall. Även om det går att få ihop ett varv på 100 meter blir det många kurvor som löparen måste ta. Kurvorna gör att man tappar tempo och resultatet från ett Coopertest inomhus är inte jämförbart med utomhus på löparbana. Där är kurvorna mjukare och påverkar inte tempot.

Rekord på Coopertest

Coopers test är inget som det tävlas i officellt så det finns inte några gällande världsrekord på det. Däremot skulle man kunna räkna ut ett resultat utifrån de världstider på 5000 meter som gjorts.

Joshua Cheptegei är innehavare av världsrekordet på den distansen med sina 12:35:36. Medelhastigheten på det loppet låg då på 23,8 km/h. På 12 minuter hinner då Cheptegei imponerande 4750 meter!

Tidtagning 12 minuter, Cooper test

Cooper 2,4 km (1.5 mile) Run Test

Det finns ett alternativt löptest som används av den amerikanska militären (US Navy). Nya rekryter får testa sin aerobiska kapacitet i ett löptest som de kallar för Cooper 1.5 mile, vilket motsvarar 2,4 km.

En del idrottsklubbar (hockey, fotboll m fl.) använder också en form av konditionstest i detta intervall av distanser. Vanligt är till exempel ett löptest på 3000 m även om tester på cykel också används flitigt.

Du som hållit på med lagidrott har säkert stött på ett alternativ på konditionsövning som heter BEEP-test.