Coopertest

Konditionstestet som Kenneth H. Cooper utvecklade på 1960-talet går ut på att springa så långt man kan på 12 minuter. Coopertestet används för att få en uppskattning om en persons syreupptagningsförmåga.

Fördelar med Coopers test är att det är enkelt att utföra. Det ska göras på en platt bana som till exempel en friidrottsarena med löparbana eller en cykelbana utan varken uppförs- eller nerförsbackar. Distansen måste kunna mätas så en sportklocka med GPS eller en träningsapp i mobilen behövs.

VO2-max formel utifrån Cooper testresultat

Syreupptagningsförmåga kallas även för VO2-max och är ett värde som anger max antal liter syre per minut som kroppen kan nyttja.

Resultatet från ett Coopertest är den löpsträcka som tillryggalagts under de 12 aktiva minuterna. Från den sträckan ska man dra ifrån 504,9 och sedan dela det med 44,73. Formeln ser ut så här:

coopertest formel vo2 max

Tabell Coopertest 12 minuter

Här har vi gjort en tabell med uträkning av VO2-max för sträckresultat från 2200 meter till 3500 m. I sista kolumnen ser du även vilket löptempo det motsvarar.

Löpsträcka VO2-max Tempo
2200 m 37,9 5:27
2300 m 40,1 5:13
2400 m 42,4 5:00
2500 m 44,6 4:48
2600 m 46,8 4:37
2700 m 49,1 4:27
2800 m 51,3 4:17
2900 m 53,5 4:08
3000 m 55,8 4:00
3100 58,0 3:52
3200 60,3 3:45
3300 62,5 3:38
3400 64,7 3:32
3500 66,9 3:26

Obs! Tabellen är för vuxna men det finns modifierade värden för Coopertest på ungdom.

Räkna ut din syreupptagningsförmåga enligt Coopertestet

Om du vill räkna ut ditt resultat kan du i denna kalkylator snabbt se vilken uppskattad syreupptagningsformåga du har. Riktiga mätningar av syreupptag görs på fysiologiska testlab så detta är bara uppskattningar.

Kan man köra Coopertest på löpband?

Ja, absolut kan man det men tänk på att kompensera för frånvaron av luftmotstånd. Luftmotståndet har i tester visat sig kunna öka arbetsinsatsen som krävs med mellan 2-10% beroende på löphastighet. För att kompensera för detta på löpbandet bör man ställa lutningen på 1%. Absolut viktigast är ju att du har samma inställning vid alla dina coopertest på löpband.

Hur gör man Coopertest inomhus i en idrottshall?

Det är inte optimalt att testa löpningen inomhus i en idrottshall. Även om det går att få ihop ett varv på 100 meter blir det många kurvor som löparen måste ta. Kurvorna gör att man tappar tempo och resultatet från ett Coopertest inomhus är inte jämförbart med utomhus på löparbana. Där är kurvorna mjukare och påverkar inte tempot.