BEEP-test

BEEP-test är ett konditionstest som de allra flesta har provat på någon gång. Testet går ut på att springa mellan två punkter som är 20 meter ifrån varandra. Målet är att hinna fram till vändpunkten innan pipet ljuder, därefter vända för att springa och hinna tillbaka innan nästa pipljud.

Beep-test

Pipljuden kommer tätare och tätare så du måste öka tempot för att hinna till nästa nivå. Om du inte hinner fram är ditt test slut och den nivån du klarade av senast blir ditt resultat på BEEP-testet. Ibland kallas testet för Bleep-test eller 20m Multistage Fitness Test.

BEEP-test nivåer och resultat

BEEP-testet är indelat i olika nivåer där varje nivå består av olika antal sträckor du ska klara av. Den första nivån startar med 7 sträckor på under 68 sekunder, vilket är lätt jogg.

Nästa nivå ska du hinna 8 sträckor på 64 sekunder och för nivå 3 måste du hinna de 8 sträckorna på 60 sekunder. Kravet på hur många sträckor du måste springa för att gå till nästa nivå ökar ju längre testet pågår.

Ju bättre kondition du har desto fler nivåer kommer du att klara av och testet tar helt enkelt slut när du inte längre klarade sträckan innan pipet kom. Ett vanligt test har maximalt 21 nivåer, vilket motsvarar 247 ackumulerade sträckor och då ska du på sista nivån klara att springa på under 3,89 sekunder per sträcka (18,5 km/h).

Resultatet från ett BEEP-test kan du sedan jämföra med andra personer i samma ålder och av samma kön. Det finns normalfördelade tabeller som visar om du har bra, medel eller dålig kondition.

Tabell medelresultat från Beep-test

Åldersgrupp Killar/Män
Medel
Tjejer/Kvinnor
Medel
12-13 år 6/5-7/5 5/2-6/1
14-15 år 7/5-8/9 6/5-7/5
16-17 år 8/3-9/9 7/2-8/4
18-25 år 8/6-10/1 7/3-8/6
26-35 år 7/10-8/9 6/6-7/7
36-45 år 6/5-7/7 5/4-6/2
46-55 år 5/6-6/6 4/5-5/3
56-65 år 4/9-5/6 3/6-4/4
> 65 år 3/8-4/8 2/7-3/4

Resultatet "6/5-7/5" representerar ett intervall av poäng på bleeptestet. Det indikerar att ett "genomsnittligt" resultat för den specifika ålders- och köngruppen ligger mellan två nivåer: nivå 6 och skyttel 5 (6/5), och nivå 7 och skyttel 5 (7/5).

I bleeptestet representerar nivåer det övergripande stadiet av testet, medan skyttlar anger antalet fram-och-tillbaka-körningar som slutförts inom en nivå. Så, en poäng på 6/5 betyder att du slutförde 5 skyttlar på nivå 6, och 7/5 betyder att du slutförde 5 skyttlar på nivå 7. Ett genomsnittligt resultat i detta intervall skulle antyda en typisk kondition för den angivna ålders- och köngruppen.

BEEP-tester i skolan

BEEP-test används i skolan av flera lärare, trots att det inte finns några krav på att använda specifika konditionstester i skolundervisningen. Det är enkelt att utföra i en gymnastiksal eller ute på skolgården.

Enligt skolverket får konditionstester inte användas i utslagningssyfte och resultaten får heller inte användas som underlag vid betygssättning.

Nackdelar med BEEP-testet

En nackdel med BEEP-testet är att testpersonen hela tiden måste växla riktning i 180-graders vändningar, till skillnad från COOPER-test där man springer framåt hela tiden.

De tvära vändningarna var 20:e meter ställer andra krav på benmuskler och påminner mer om fotboll, innebandy eller andra lagsporters rörelsemönster med snabba rusher och tvära vändningar.

I början på ett BEEP-test behöver du inte tvärvända utan kan ha lite tid på dig att bromsa in och sedan springa tillbaka. Ju längre testet går och särskilt på de höga nivåerna måste du jobba stenhårt med hög acceleration, snabb inbromsning och göra tvärvändning i ändpunkterna.

Appar för BEEP-test

Beep Test

Beep-test app för android

Plattform: Android
Utvecklare: Ruval Enterprises
Pris: Gratis
Ladda ner

Bleep Test Pro

Bleep Test Pro, app till iOS

Plattform: iOS
Utvecklare: Adam Howard
Pris: 13 kr
Ladda ner

Beep Test Leger

Beep Test Leger, app till iOS

Plattform: iOS
Utvecklare: Rudolf Fernandes
Pris: gratis
Ladda ner

Yrkesgrupper som använder BEEP-tester

Inom yrken där fysisk kondition är viktigt för att kunna utföra sitt jobb ingår att hålla sig i fysisk form. Beep-testerna kan då användas för att kolla konditionsnivån hos de anställda med jämna mellanrum.

Tre yrkesgrupper där konditionstester används regelbundet är till exempel militären, polisen och hos brandförsvaret.

Rekord på beep-test

Att människor tävlar är en del av vårt naturliga beteende och självklart finns det rekordförsök även på detta test. Det finns rykten (okonfirmerade) om att fotbollsspelaren David Beckham och cyklisten Lance Armstrong ska ha klarat ut hela testet (21 nivåer).