BEEP-test

Ett konditionstest som de allra flesta har provat på är det som kallas för BEEP-test . Testet går ut på att springa mellan två punkter som är 20 meter ifrån varandra. Målet är att hinna fram innan pipet och därefter vända för att springa tillbaka och hinna dit innan nästa ljud.

Beep-test

Pipljuden kommer tätare och tätare så man måste öka tempot för att hinna till nästa nivå. Om man inte hinner fram är testet slut och det blir då ens resultat på BEEP-testet. Ibland kallas det här testet för 20m Multistage Fitness Test.

Nivåer och resultat på ett BEEP-test

BEEP-testet är indelat i olika nivåer där varje nivå består av olika antal sträckor man ska klara av. Den första nivån startar med att man ska klara 7 sträckor på under 68 sekunder.

Nästa nivå ska man hinna 8 sträckor på 64 sekunder och för nivå 3 måste man hinna de 8 sträckorna på 60 sekunder. Kravet på hur många sträckor man måste springa för att gå till nästa nivå ökar ju längre testet pågår.

Ju bättre kondition man har desto fler nivåer kommer man att klara och testet tar helt enkelt slut när man inte längre han med hela sträckan innan pipet kom.

Resultatet från ett BEEP-test kan man sedan jämföra med andra personer i samma ålder och av samma kön. Det finns då tabeller för normalfördelningen och man kan se om man har bra, medel eller dålig kondition.

BEEP-tester i skolan

Det finns inga krav på att använda specifika konditionstester i skolundervisning men många lärare väljer just BEEP-test. Det är enkelt att utföra och man kan göra det i en gymnastiksal eller ute på skolgården.

Enligt skolverket får konditionstester inte användas i utslagningssyfte och resultaten får heller inte användas som underlag vid betygssättning.

Nackdelar med BEEP-testet

I jämförelse med att springa till exempel ett COOPER-test som hela tiden går rakt framåt måste man i BEEP-testet växla riktning 180 grader var 20:e meter. Det ställer lite olika krav på benmuskler och påminner mer om fotboll, innebandy eller andra lagsporters rörelsemönster. Snabba rusher och tvära vändningar.

I början på ett BEEP-test behöver man inte tvärvända utan kan ha lite tid på sig att bromsa in och sedan springa tillbaka. Ju längre testet går och särskilt på de höga nivåerna måste man jobba stenhårt med hög acceleration, snabb inbromsning och göra tvärvändning i ändpunkterna.

Appar för BEEP-test

Beep Test

Beep-test app för android

Plattform: Android
Utvecklare: Ruval Enterprises
Pris: Gratis
Ladda ner

Beep Test Armén Konditionstest

Beep Test Armén Konditionstest

Plattform: iOS iPad
Utvecklare: Rehegoo
Pris: Gratis (köp inuti app)
Ladda ner
Finns även till Windows.

Bleep Test Pro

Bleep Test Pro, app till iOS

Plattform: iOS
Utvecklare: Adam Howard
Pris: 13 kr
Ladda ner