Vilopuls: Mäta, utvärdera och jämföra pulsen i vila

Vilopuls, eller vilohjärtfrekvens, är antalet hjärtslag per minut när du är i vila. Den varierar från person till person, men en genomsnittlig vilopuls för vuxna ligger vanligtvis mellan 60 och 100 slag per minut. Tränade atleter kan ha en vilopuls så låg som 40 slag per minut. Det är bra att känna till din vilopuls eftersom den kan ge en indikation på din allmänna hälsa och kondition.

Läkare tar vilopulsen på patientens handled

Ta din vilopuls på rätt sätt

Kom ihåg att det är normalt att pulsen varierar och att enstaka höga mätningar inte nödvändigtvis är ett problem. För att mäta din vilopuls på bästa sätt bör du följa samma protokoll och vara konsistent.

Mät din vilopuls på morgonen efter att du har vaknat och innan du stiger upp ur sängen. På detta sätt kan du minimera effekterna av dagens aktiviteter, stress och mat.

Ligg ner eller sitt stilla i minst fem minuter innan du mäter din puls. Denna vila försäkrar att din puls når ett viloläge.

Du kan mäta pulsen manuellt eller med pulsklocka. Gör du det helt själv så placera två fingrar (inte tummen eftersom den har en egen puls) på insidan av handleden eller på halsen vid sidan av struphuvudet. Räkna antalet slag i 60 sekunder för att få din vilopuls.

Om du sover med en träningsklocka, smartwatch eller pulsklocka med pulsmätning på handleden så får du mätning av din vilopuls helt automatiskt. I klockans tillhörande app kan du följa utvecklingen över tid och se hur den påverkas av träning, sjukdom och stress.

Hälsoapp visar pulsen

Tabell: normal vilopuls

Denna tabell visar genomsnittliga värden för vilopuls för olika kategorier av människor. Dessa värden kan variera beroende på individens allmänna hälsa, fysiska kondition, och andra faktorer. Notera att de nedre gränserna för vuxna män och kvinnor, och ungdomar kan vara lägre för individer som är i mycket god fysisk form, såsom tränade atleter.

Kategori Vilopuls (slag per minut)
Vuxna män 60-100
Vuxna kvinnor 60-100
Barn (1-10 år) 70-130
Ungdomar (11-17 år) 60-100
Tränade atleter 40-60

Det är också viktigt att notera att värdena för barn varierar med ålder. Nyfödda barn har en mycket högre vilopuls än äldre barn. Denna tabell ska endast användas som en grov guide och det är alltid bäst att rådfråga en läkare för individuell medicinsk rådgivning.

Så påverkas vilopulsen av träning

Träning har en betydande inverkan på vilopulsen och speciellt aerobisk konditionsträning. Generellt gäller att ju bättre kondition en person har, desto lägre vilopuls kan mätas. Detta beror på att träning förbättrar hjärtats effektivitet och dess förmåga att pumpa blod.

När du tränar regelbundet, blir ditt hjärta starkare och mer effektivt. Det kan pumpa mer blod per slag, vilket innebär att det inte behöver slå lika ofta för att uppfylla kroppens behov. Således minskar vilopulsen. Detta är anledningen till att idrottare ofta har en mycket låg vilopuls, eftersom deras hjärtan är extremt välkonditionerade.

Det är dock viktigt att komma ihåg att andra faktorer också kan påverka vilopulsen, inklusive ålder, kön, vikt, genetik, medicinering och sjukdomar.

Vad kan förhöjd vilopuls tyda på?

Förhöjd vilopuls kan vara kopplad till flera olika faktorer, inklusive men inte begränsat till:

  1. Fysisk inaktivitet: En inaktiv livsstil kan leda till en högre vilopuls eftersom hjärtat måste arbeta hårdare för att pumpa blod genom kroppen.
  2. Stress: Psykisk stress eller ångest kan öka hjärtfrekvensen, eftersom kroppen frigör hormoner som adrenalin som gör att hjärtat slår snabbare.
  3. Upphetsning eller nervositet: Känslor som rädsla, nervositet eller upphetsning kan också leda till att hjärtat slår snabbare.
  4. Dehydrering: Om du är uttorkad kan det leda till att blodvolymen minskar, vilket i sin tur kan öka hjärtfrekvensen.
  5. Medicinering: Vissa mediciner kan påverka hjärtfrekvensen. Detta kan innefatta läkemedel som astma medicin, decongestants, antihypertensiva läkemedel och andra.
  6. Sjukdomar: Vissa sjukdomar, såsom hjärtsjukdomar, hyperthyreoidism, anemi, och feber kan leda till att vilopulsen ökar.

Om du har en konstant hög vilopuls, särskilt om det är kombinerat med symtom som andfåddhet, yrsel, eller bröstsmärta, bör du söka medicinsk rådgivning. Detta kan vara ett tecken på ett underliggande hälsoproblem som behöver behandlas.