Severs skada: överbelastning i hälbenets tillväxtzon

Severs skada är en överbelastning i hälbenets tillväxtzon och drabbar barn och ungdomar. Idrottande barn i åldrarna 9-15 år kan ha problem med severs skada. Det blir väldigt tydligt vid aktiviteter med mycket löpning och hopp. Ett annat namn på åkomman är apofysit.

Varför uppstår severs skada?

Under åren då barn och ungdomar växer snabbt behöver skelettet hänga med i tillväxten. Det gör att man vid överbelastning lätt kan få smärtor i tillväxtzoner. Längst bak i hälen finns en sådan zon (apofysen) och när barn får smärtor där är diagnosen Severs Skada.

Det drabbar upp till var tionde barn och vart fjärde barn i en idrottsförening säger sig ha haft hälsmärtor av denna typ. Problemen försvinner efter puberteten när tillväxtzonen sluter sig och fyllt sin funktion. Under tiden är det dock smärtsamt men kan förebyggas och behandlas.

Avlastning för hälbenet

Hälkoppar och hälinlägg kan verka avlastande för hälbenet och är något man kan prova för att förhindra återkomsten eller minska belastning under läkningsprocessen. Man kan också jobba med tejpning för att hitta sätt att minska på smärtan.