Periodisk fasta gav ingen effekt på BMI eller kroppsammansättning hos löpare

I en studie, utförd av en forskargrupp i Portugal, undersöktes hur periodisk fasta påverkade kroppsvikt, fettprocent och muskelmassa hos 15 manliga löpare i åldern 18-30 år.

Periodisk fasta med födointag 8 timmar och 16 timmar fasta

Syftet med studien var att se hur intermittent fasta i fyra veckor påverkar kroppssammansättningen. Varje deltagare var sin egen kontroll då studien var en så kallad randomiserad crossoverstudie. Den andra fyraveckorsperioden fick deltagarna äta fritt under dygnets timmar.

Den periodiska fastan innebar att deltagarna endast fick äta mellan kl 13-21 och resten av tiden (16 timmar) var det bara tillåtet med vatten, te eller kaffe (inga kalorier).

Resultaten visade ingen skillnad mellan de två sätten att äta när det gällde kroppsvikt, fettmassa eller muskelmassa.

Deltagarna förbättrade sina fysiologiska värden oavsett dietupplägget med avseende på VO2max, hastighet vid VO2max och VT1 (aerob tröskel).

Slutsatser från studien

  • Periodisk fasta påverkar inte kroppsvikt, fett- eller muskelmassa hos manliga löpare i åldern 18-30 år.
  • Periodisk fasta och fritt tidsschema för födointag skiljer sig inte åt för att förbättra VO2max eller aerob tröskel.

Källa: Correia, J. M., Pezarat-Correia, P., Minderico, C., Infante, J., & Mendonca, G. V. (2024). Effects of time-restricted eating on aerobic capacity, body composition and markers of metabolic health in healthy-male recreational runners: a randomized crossover trial. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, S2212-2672(24)00033-9. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.jand.2024.01.005