När tanken på koffein boostar din löpning

En forskningsstudie vid Sport Training Lab i Toledo (Spanien) har visat att löpare som tror sig fått koffein, springer längre på sex minuter.

Att tro kan försätta berg är ett gammalt talesätt och nu har en vetenskaplig artikel, publicerad i tidskriften Nutrients (Jan 22, 2024), gjort klart att tron på koffein kan öka prestationen vid löpning.

Försöket gjordes med 13 långdistanslöpare som hade lång träningsbakgrund. De fick springa så långt de hann på sex minuter vid två tillfällen. Ena gången fick de bara springa och andra gången fick de inta något som de trodde innehöll koffein.

Vid testförsöket när de "lurades" om koffeinet fick de tugga på ett tuggummi i fem minuter under uppvärmningen.

Löpt distans hos löpare som tror sig fått koffeinFigur: Totalt löpt sträcka under 6 minuter. Individuella värden, låddiagram och fördelning för 13 löpare i placebobetingelsen (grön) och kontrollbetingelsen (orange). * Signifikant skillnad mellan placebo och kontroll (p < 0.05). CC4.0 originalbild

Det visade sig att löparna i snitt hann 46 meter längre när de trodde de sprang med koffein i kroppen. Det fanns ingen skillnad i tempostrategi mellan de båda testtillfällena. Inte heller fanns nån skillnad i parametrar som hjärtfrekvens, kadens, vertikalrörelse eller rapporterad upplevd ansträngningsgrad. Det fanns tendenser till att placebo gav kortare markkontakttid i början på testet (p~0,08) men det utjämnades senare.

Den psykologiska faktorn gör här att löparna vågar starta hårdare och det lönar sig för totala prestationen under de sex minuternas löpning. Testet med koffeinplacebo gav i snitt en löpt distans på 1668 ± 139 m meter medan kontrolltestet gav 1642 ± 158 m.

8 av 13 löpare lyckades överprestera i tron om att de fått i sig koffein.

Slutsatser från studien

  • Tron om att löpare intagit koffein förbättrar prestationen vid 6 minuters löpning.
  • Koffeinintaget påverkade inte löparens tempostrategi, hjärtfrekvens eller löpdynamik.
  • Prestationsförbättringen motsvarar cirka 5 sekunders bättre tid på 1500 meter.
RunnersGear kommentar: En intressant jämförelse vore att addera ett tredje testtillfälle där löparen verkligen fick inta koffein före löptestet, för att se vilken effekt koffeinet egentligen har mot placebo. Det finns många som dricker energidryck med mycket koffein i tron om att det hjälper de prestera bättre.

Källa: Valero, F., González-Mohíno, F., & Salinero, J. J. (2024). Belief That Caffeine Ingestion Improves Performance in a 6-Minute Time Trial Test without Affecting Pacing Strategy. Nutrients, 16(2), 327. https://doi.org/10.3390/nu16020327