Omvandla miles till kilometer

Miles (mi) och kilometer (km) är båda enheter för avstånd och de används för att ange hur långt olika lopp inom till exempel löpning är. En mile används i USA, Storbrittanien och några andra länder medan övriga världen använder kilometer. För att konvertera mellan mile och kilometer använder vi förhållandet att en mile är lika med 1,609 kilometer. När man känner till kilometer kan man använda faktorn 0,621371 och multiplicera med för att få distansen i miles.Några vanliga löpardistanser i kilometer / miles

Kilometer Meter Miles
1 1000 0.6
5 5000 3.1
10 10000 6.2
21,1 21098 13.1
42,195 42195 26.2
50 50000 31.1
100 100000 62.1
160,9 160900 100