Skillnad i mikrobiota hos medelålders löpare och icke-tränande

En grupp kinesiska forskare har analyserat mikrobiotan i mag-tarmkanalen på 25 st erfarna löpare och jämfört den med 22 st friska, men icke-tränande personer i samma ålder. Försökspersonerna var mellan 40-60 år, hade ett BMI på 22 och åt ungefär samma kost. I gruppen löpare hade alla sprungit mer än 1 år och minst 40 km/vecka.

Bajsprover tagna på morgonen skickades för analys av 16S rRNA, en metod som kan identifiera olika typer av mikrobiota som Firmicutes, Bacteroidota, Proteobacteria, Lachnospiraceae, Ruminococcaceae, Prevotellaceae och Enterobacteriaceae.

Det visade sig att löpargruppen hade mer Ruminococcus och Coprococcus än kontrollgruppen. Å andra sidan hade kontrollgruppen mer av Bacteroides, Lachnoclostridium, och Lachnospira.

Vissa typer av mikrobiota kan hjälpa kroppen i metabolism, immunförsvar och andra kroppsliga funktioner. Förhållandet mellan Firmicutes och Bacteroidota är något som är ett hett forskningsämne.

Slutsatser från studien

  • Personerna i löpargruppen hade högre andel Ruminococcus och Coprococcus.
  • Personerna i kontrollgruppen (ej tränande) hade mer av Bacteroides, Lachnoclostridium, och Lachnospira.

Källa: Duan, R., Liu, Y., Zhang, Y., Shi, J., Xue, R., Liu, R., Miao, Y., Zhou, X., Lv, Y., Shen, H., Xie, X., & Ai, X. (2024). The impact of exercise on the gut microbiota in middle-aged amateur serious runners: a comparative study. Frontiers in physiology, 15, 1343219. https://doi.org/10.3389/fphys.2024.1343219