Skor med kolfiberplatta sänker energiåtgången med 50% i vadmuskel

En studie publicerad i Journal of applied biomechanics visar hur de väldämpade löparskorna med kolfiberplatta påverkar musklernas aktivitet i benen när man springer. Forskarna jämförde Nike ZoomX Vaporfly (VF) och traditionella löparskor (TRAD). De fokuserade på en muskel i underbenet som heter gastrocnemius medialis (GM) och mätte dess aktivitet samt hur den och senan rör sig när man springer.

Nike ZoomX VaporflyNike ZoomX Vaporfly från RunningDirect.se

Resultaten visade att när löpare använde VaporFly, behövde GM-muskeln inte arbeta lika hårt under den delen av steget då foten trycker ifrån marken. De mätte det med så kallad elektromyografi (EMG) och såg ungefär 50 % lägre aktivitet i frånskjutsfasen hos atleter som bar VF jämfört med TRAD.

Det fanns ingen skillnad i rörelsemönstret för muskler och senor mellan de båda skorna. Detta tyder på att kolfiberskorna kan hjälpa till att göra löpningen mer effektiv och minska den energi som kroppen behöver använda.

Så, enkelt uttryckt, visar studien att de nya löparskorna med kolfiberplatta kan hjälpa löpare att springa mer effektivt. Plattan sänker energikostnaden och löparen kan använda den för att springa snabbare, vilket har visats ge snabbare tider på både medel- och långdistans.

Slutsatser från studien

  • Rörelsemönstret skiljer sig inte åt mellan löparskor med kolfiberplatta och traditionella skor
  • Energiåtgången var 50% lägre i muskeln gastrocnemius medialis med VaporFly jämfört med traditionella löparskor

Källa: Hata, K., Hamamura, Y., Noro, H., Yamazaki, Y., Nagato, S., Kanosue, K., & Yanagiya, T. (2024). Plantar Flexor Muscle Activity and Fascicle Behavior in Gastrocnemius Medialis During Running in Highly Cushioned Shoes With Carbon-Fiber Plates. Journal of applied biomechanics, 1–9. Advance online publication. https://doi.org/10.1123/jab.2023-0170