Fitbit Charge 4 överdriver vardagsaktivitet

Forskargruppen ville se om Fitbit Charge 4 kan mäta försökspersoners aktivitetsgrad lika bra som ActiGraph wGT3X-BT, en mätare som ofta används inom forskningen. Trettio vuxna (varav 19 kvinnor) i åldrarna 20-65 fick bära båda enheterna samtidigt i sju dagar.

Först fick de promenera på ett löpband under kontrollerade former för att se hur väl de korrelerade som stegräknare. Där ansåg forskarna att de överensstämde "okej" med en korrelation på 0,75 (1 = perfekt).

När de sedan under de resterande sju dagarna av experimentet hade båda enheterna på sig var det tydligt att Fitbit Charge 4 överdrev graden av aktivitet i jämförelse med ActiGraph wGT3X-BT. Skillnaden var hela 26% och det ansågs inte duga för att vara en pålitlig datakälla för vetenskapliga sammanhang.

Slutsatser från studien

  • Fitbit Charge 4 är pålitlig som stegräknare vid aktiv promenad.
  • Fitbit Charge 4 avviker mycket mot ActiGraph wGT3X-BT vid aktivitetsmätning (stegräkning) över en sjudagarsperiod (+26%)

Källa: Waddell, A., Birkett, S., Broom, D., McGregor, G., & Harwood, A. E. (2024). Validating the Fitbit Charge 4© wearable activity monitor for use in physical activity interventions. Journal of science and medicine in sport, S1440-2440(24)00024-0. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2024.01.007