Självrapporterad distans lika pålitligt som GPS-klockan

I en studie utförd av Garrett Bullock och kollegor, undersöktes tillförlitligheten i löpares självrapporterade data jämfört med data från en kommersiell GPS-fitnessklocka.

Syftet var att förstå hur pålitliga löpares egna rapporter om löpdistans och tempo är i jämförelse med teknologiska mätningar, och hur detta skiljer sig mellan olika kön och åldersgrupper.

Självrapportera löpdistans och löptempo vs mäta med klocka

Forskarna genomförde en prospektiv studie där de samlade in veckovisa data om löpdistans och genomsnittligt löptempo både från löparnas egna rapporteringar och från en fitnessklocka.

Resultaten visade att yngre löpare hade en högre tillförlitlighet i sina rapporterade löpdistanser jämfört med äldre löpare. Dock var tillförlitligheten för rapporterat tempo liknande över alla åldersgrupper.

Forskarna drog slutsatsen att självrapporterad data var tillförlitlig för löpdistans och måttligt tillförlitlig för löptempo jämfört med data från klockan. Tillförlitligheten skilde sig inte nämnvärt mellan män och kvinnor. Forskarna föreslår att för att öka precisionen i tempoövervakning bör man använda teknologiska hjälpmedel.

Denna studie belyser vikten av att nyttja teknologi som finns i GPS-klockor, för att kunna förbättra träningsdesign genom att de ger en mer exakt bild av löpares prestationer.

Slutsatser från studien

  • Självrapporterad löpdistans lika pålitligt som GPS-data
  • GPS-data mer pålitligt än självrapporterat löptempo
  • Yngre personer redovisar löpdistans bättre än äldre
  • Ingen skillnad mellan kön

Källa: Bullock G, Stocks J, Feakins B, Alizadeh Z, Arundale A, Kluzek S. Comparing Self-Reported Running Distance and Pace With a Commercial Fitness Watch Data: Reliability Study. JMIR Form Res. 2024;8:e39211. Published 2024 Jan 4. doi:10.2196/39211